Categorie Website

Prototype kenniscirculatie oplossing voor de Service Science Factory

De Service Science Factory is een initiatief van de Maastricht University School of Business and Economics. Het is een academische werkplaats, waar wetenschappers en studenten én het bedrijfsleven samenwerken aan nieuwe dienstverleningsconcepten.

Team van Service Science Factory
Behoefte

Expertise en kennis in relatie tot het valorisatieproces binnen Limburg is op dit moment erg versplinterd. Daarom is het moeilijk te vinden voor bedrijven en andere stakeholders. Uit deze gedachte is de ambitie ontstaan om een (online) oplossing te ontwikkelen, waar de aanwezige kennis in relatie tot het valorisatieproces in Limburg op een overzichtelijke en gebruiksvriendelijk manier toegankelijk wordt gemaakt.

Doel

Het ontwerpen van een prototype voor een (online) kenniscirculatie oplossing. Met focus op Zuyd, UM, Maastricht Health Campus (MHC) en de Chemelot Campus (CC). Het gaat erom de kennisinstellingen (HBO en WO) en valorisatiepartners (campussen, LIOF, LWV etc.) beter met elkaar te verbinden en in dienst te stellen van Limburgse bedrijven.

Aanpak

Mijn projectgroep heeft gewerkt volgens het (onderwijsmodel) aDore-model: een analyse-, ontwerp-, realisatie- en evaluatiefase. Uiteindelijk hebben we een highfidelity prototype ontworpen. Dit product is in een later stadium daadwerkelijk gerealiseerd.

Mindmap Service Science Factory
Profielen Service Science Factory op iPad
Website Service Science Factory op laptop
Roadmap implementatie Service Science Factory

Geïnspireerd geraakt door mijn werk? Neem dan contact met mij op. Wie weet kunnen we iets moois voor elkaar betekenen.

Bekijk al mijn werk