Service Science Factory

Prototype kenniscirculatie oplossing voor de Service Science Factory.

De Service Science Factory is een initiatief van de Maastricht University School of Business and Economics. Het is een academische werkplaats, waar wetenschappers en studenten én het bedrijfsleven samenwerken aan nieuwe dienstverleningsconcepten.

Certificaat van Service Science Factory

Aanpak

Het prototype voor de (online) kenniscirculatie oplossing heeft een sterke focus op Zuyd, Universiteit Maastricht (UM), Maastricht Health Campus (MHC) en de Chemelot Campus (CC). Het gaat erom de kennisinstellingen (HBO en WO) en valorisatiepartners (campussen, LIOF, LWV etc.) beter met elkaar te verbinden en in dienst te stellen van Limburgse bedrijven.

Binnen de projectgroep is er gewerkt volgens het aDore-model: een analyse-, ontwerp-, realisatie- en evaluatiefase. Uiteindelijk is er een highfidelity prototype ontworpen. Dit product is in een later stadium daadwerkelijk gerealiseerd.

Mindmap van Service Science Factory
Laptop website van Service Science Factory
Roadmap van Service Science Factory

Wij plaatsen cookies om jouw bezoek een betere ervaring te geven.

lees meer